Maja Sterlażnikow

Myśli kreują cele, cele prowadzą do działania, działanie tworzy nawyki, nawyki kształtują Twój charakter, a charakter… zmienia nasze przeznaczenie.